top of page

Miljø politik

Farvning af tekstiler har traditionelt været både forbrugs- og miljømæssigt belastende. Men i stedet for at eksporterer problemet til fjernere lande, har vi valgt at optimere mod en mere ansvarlig produktion i Danmark. Ifht. miljøet giver det os mulighed for hands on på en række faktorer:

 

Vi kan arbejde med processer, der ikke blot nedsætter miljøbelastningen i produktions- og supplychain men som også øger holdbarheden på de slutprodukter, vi i vores værdikæde frembringer. Dermed medvirker vi forhåbentlig til at nedbringe overforbruget og dets negative miljøpåvirkning.

 

Vi kan arbejde med kvalitetssikring, der nedsætter spild og dermed effektiviserer mod et bedre produktionsmæssigt output ifht. miljøaftrykket.

 

Vi kan sikre videnskompetencer og produktudvikling, der også relaterer positivt til miljøet.

 

Vi kan arbejde med og har produkt-indflydelse på kunder/leverandører i det nordeuropæiske ”nærområde”, hvor der er et forholdsvis entydigt perspektiv på vigtigheden af at fremtidssikre et bæredygtigt miljø.

ESG: miljø

 

Scope 1: Herning Fabrics rummer til farvning og efterbehandling af tekstiler et produktionsapparat, der sætter et væsentligt CO2 aftryk i den samlede fremstilling af tekstiler. Derfor investeres løbende i teknologi, der kan energieffektivisere - senest low nox brændere til dampkedlerne, der nedbringer CO2 udledningen fra den tilførte naturgas.

 

Der arbejdes på at erstatte de både meget energi- og vandforbrugende processer med tidsvarende, innovative teknologier, der sammen med øget brug af dope-dyed garner (indfarvning sker allerede i garnet og ikke i metervaren) optimalt vil nedbringe antallet af procesbade fra 16 til 2-4 og dermed reducere både energi- og vandforbrug væsentligt.

 

Kørsel søges løbende nedbragt ved brug af online/digitale værktøjer til kundekontakt, mødeafholdelse osv. Egen transportaktivitet ifbm. vareflytning foregår i produktionsfaserne med hovedsagelig lokale aktører og er derfor forholdsvis begrænset.

 

Kørte kilometer er fra 2022 til 2023 nedbragt med 10%

 

Scope 2: Indkøbt energi vurderes løbende, og der handles bæredygtigt, hvor der er muligheder for et valg i den retning.

 

El: CO2 – elforbrug: 46,3 ton - Andel vedvarende energi: 71,9%

 

Varme: CO2 – Naturgas, rumvarme: 529 ton / CO2 – Naturgas, produktion: 16 ton - Ialt andel vedvarende energi: 34%

 

Scope 3: Vi er typisk med vores indfarvning og efterbehandling af tekstiler et led i en værdikæde, hvor kunden kan være leverandør og omvendt. Heraf flere, hvor både produktion og råvare er EU baseret, hvilket betyder, at de/vi her er underlagt fælles europæiske standarder for reduktion af miljøpåvirkning, herunder CO2-udledning og brug af kemikalier. Desuden er flere af dem STANDARD 100 by OEKO-TEX® certificeret. Der planlægges også implementering af digitale (og delvis AI baserede) administrations applikationer, der kan afrapportere nøgagtige fakta (f.eks. omkring kemikalie indkøb) ifht. de indirekte miljøpåvirkninger i Scope 3. Disse tiltag vil også være med til at muliggøre valideringen af miljødata frem mod det kommende digitale produktpas.

Den samlede CO2 udledning er fra 2022 til 2023 steget med 28 ton - primært pga. øget omsætning. Men forholdet mellem udledt CO2 pr. omsat kr. er faldet fra 40,2 g/kr. til 38,3 g/kr.

 

Det samlede Scope 1, 2 og 3 forbrug i 2023 på 603,25 ton CO2 klimakompenseres med plantning af et tilsvarende antal træer i 2024.

Banner_KLIMAskov_aflang-322x103px_2024.jpg
bottom of page